Duk til kaldrulle

mangelduk

Styret har bestilt ny duk til kaldrullen i vaskeriet. Duken har ankommet, ligger i vaskeriet og avventer montering. Dersom noen kan å montere duk er det lov å gjøre dette.

-Styret