Sameiermøtet 2017

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Sameiermøtet er planlagt 26 25. april.

Utsendelse av innkalling til møtet er planlagt 7. april.

Minner om at fristen for innlevering av saker er 21. mars.