Oppussing i D-oppgangen

Alcatraz

Det vil gjennomføres oppussing av et bad i D-oppgangen fra slutten av mars til midten av mai. Støyende arbeid vil hovedsaklig forekomme i månedskiftet mars-april. Det er ikke planlagt arbeid i påsken og det blir hengt opp en mer detaljert plan i oppgangen.