Feiing og oppstart asfaltarbeider

Det blir feiing i uke 13 14 15 og i forkant av feiingen vil vaktmester også fjerne grusen som ligger på plenen.

SSB minner om oppstart av asfaltering av parkering og fellesarealer i uke 14 15.

Plan for dugnad og utsetting av kontainer vil utarbeides på styremøtet 5. april. (Dugnad og kontainer blir 10. mai, mer info kommer nærmere mai).

B-oppgangen har fått ordnet ny dørmatte etter et lite uhell med lekkasje i malingsspann.

Årsmøtet i SSB ble gjennomført torsdag 23. mars. Årsberetningen fra SSB vil bli vedlagt innkallingen til sameiermøtet.