Asfaltering foreløpig fremdriftsplan

Nedenfor følger den foreløpige oppdaterte fremdriftsplanen vi har mottatt fra SSB. Som det står i planen vil det bli utgitt en mer detaljert plan med dato for sperringer. Denne legges ut så snart vi har mottatt den.

-Styret


SØNDRE SKØYEN BOLIGSTIFTELSE FREMDRIFTSPLAN.

Oppstart blir mandag 3. april.

Mandag-fredag 3.-7. april

Alle grave/sluk og granittarbeider blir gjort denne uka. Noe usikker på om vi klarer å bli ferdige med all kantstein.

Mandag-onsdag 10. -12. april

Starter med asfaltering i Skrabben og alle andre eiendommer rundt. All håndlegging/liten utlegger arbeider blir ferdigstilt først.

Tirsdag-fredag 18.-21. april

Da starter maskinlegging på alt resterende areal. Her må vi sette ut diverse sperringer på de  forskjellige p-plasser. Starter på all asfaltering på siden av Haakon Tveters vei hvor nr 13  ligger. Den store p-plassen der vil bli tatt til sist.

Fortsetter så på motsatt side av Haakon Tveters vei. Her blir også de store p-plassene tatt sist. Her vil det også bli satt opp noen sperringer. Vi står for disse.

Lager en så godt som komplett fremdriftsplan med hvilke dager det blir sperringer og oversender denne  så fort vi er gang på mandag. Må sjekke grunnforhold ihht tele/frost i bakken.

rune larsen
DriftslederMob. 94 01 09 80
rune.larsen@vk.no

Vaktmesterkompaniet aS
Lørenvangen 19
0585 Oslo
Tlf. 02317
www.vk.no