Installasjon av fiber i leiligheter

Installasjon av fiber i Skrabben vil gjennomføres av Netcon i uke 19 som følger:

Dato Oppgang Tid
Tirsdag 9. mai D 0800-1300
Tirsdag 9. mai C 1100-1600
Tirsdag 9. mai B 1500-2000
Onsdag 10. mai A 0800-1300

Det blir lagt brev til hver enkelt beboer i postkassen og hengt opp oppslag med informasjon.