Dyreliv på Skrabben

Styret mottok en hyggelig e-post fra Gunnar Wold for noen dager med bilde av et lokalt rådyr nede i vestskråningen.

Noen dager senere dukket denne reven opp på samme sted