Utekraner

Vaktmester har nå skrudd av utvannet. Om noen skrur på utevannet må bruker stenge vannet etter seg, og passe på at kranen er åpen slik at restvann renner ut.