Saker til årsmøte i SSB

Søndre Skøyen Boligstiftelse (SSB) avholder ordinært årsmøte i mars 2018. Saker til SSB fremmes gjennom sameierstyrene med frist fra SSB 28. februar 2018.

Vi ber om at saker fra Sameiet Skrabben 1 som skal fremmes for årsmøtet i SSB  oversendes styret skriftlig innen 24. februar 2018.