Lovpålagt endring av vedtekter

Lovdata.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

Ny eierseksjonslov gjelder fra 1. januar 2018. Styrene i eierseksjonssameier har 1 år på seg for å påse for at sameiets vedtekter ikke er i strid med den nye loven. Brækhus har lagt ut litt informasjon om endringene på eiendomsadvokat.no

Styret vil fremme de nødvendige lovpålagte endringer i vedtektene som egen sak til ordinært sameiermøte.