Vaskeriet

Leverandør ble ikke helt ferdig med å montere den nye maskinen og flytte tørketrommelen på fredag. Det er derfor kun mulig å benytte den lille vaskemaskinen. Denne er koblet utenom betalingsautomaten (gratis vask) inntil monteringen er ferdigstilt.

Styreleder er ikke tilgjengelig 10. – 16. desember, slik at evt direktehenvendelser må gå til Tone eller Samir.