Vaskerikort

Vaskerikortløsning er nå montert på vaskeriet. For utlevering og påfylling (lading) av penger på vaskerikort ta kontakt med Samir Zeljkovic i C-oppgangen.

Det arbeides fremdeles med å få på plass en løsning for innbetaling via bankkonto og Vipps. Det åpnes derfor for å betale med kontanter ved lading av vaskerikort inntil videre. For å gjøre dette mer smidig ønsker vi at det kun benyttes sedler og at kortene lades med runde beløp som 100, 200, 300 kr osv.

-Styret

Prosedyre når bankkonto er i orden

Bakgrunn

Beslutning på årsmøte 2017 at gammel myntautomat skal erstattes med en vaskerikort-løsning, som følge avproblematikk med levering av mynter i bank.

Løsningen

For å benytte vaskemaskin 1, 2 og tørketrommel benyttes nå vaskerikort istedenfor mynter. Vaskerikortet gjenbrukes. Utoverdette er løsningen tilsvarende tidligere, ved at man velger maskin og starter denne.

For at vaskerikortet skal bli akseptert må det fylles med penger – også kalt «å lade». Dette gjøres av styret ved at vaskerikortet settes i et ladeapparat for å legge inn vaskepenger.

Styret må sjekke at bruker har overført penger til styrets vaskerikonto ved hjelp av bankoverføring eller Vipps før lading utføres.

Styret ønsker å prøve en ordning hvor brukerne legger vaskerikort i en konvolutt med sitt navn på i postkassen til styret. Det angis på en lapp ønsket ladebeløp (som også er innbetalt konto).

Prosedyre

  1. Skaff vaskerikort fra styret (første kort gratis pr. leilighet). Erstatning av tapt kort koster ca. 80 kr.
  2. Sett inn penger på styrets vaskerikonto med kontonummer: ____________ eller send penger til Vipps konto nr: _________
  3. Legg vaskerikortet i postkassen til Samir Zeljkovic (C-oppgangen) med lapp som innehar navn, ønsket ladebeløp (helst i hele 100 kr), når beløpet ble innbetalt og om det var bankkonto eller Vipps.
  4. Styret lader kortet og legger det tilbake i din postkasse så snart som mulig.

Kortet er nå klart til bruk og kan fylles på nytt ved en senere anledning ved å følge denne prosedyren fra punkt 2.