Saker til SSB årsmøte

Ordinært årsmøte i SSB vil bli avholdt torsdag 21. mars 2019.

Det er styreleder som deltar fra Skrabben. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen den 27. februar 2019 kl. 16.00, slik at vi kan videreformidle dette til SSB.

Til info er årsmøtet i Sameiet Skrabben planlagt avholdt i starten av mai. Det vil komme egen info om dette etter hvert.