Oversikt over Leietakere

Styret ønsker å revidere oversikten over leietakere i sameiet, slik at vi vet hvem som bor her. Oversikten er nyttig ved for eksempel brann, lekkasjer eller andre behov for å nå beboerne. Styret har derfor bedt Brækhus om å sende ut e-post/brev til alle seksjonseiere hvor vi ber de som har leid ut om å gi tilbakemelding om eventuelle leieforhold.