Saker til ordinært årsmøte

Dommerklubbe
Bildekilde: Colorbox

Sameiet Skrabben 1 vil avholde ordinært årsmøte den 7. mai 2019. Det er bestilt lokale på Oppsal samfunnshus som vanlig.

Saker som ønskes behandlet på det årsmøtet må være styreleder i hende innen den 15. mars 2019. Saker meldes per e-post til junge@braekhus.no, med eventuell kopi til kontakt@skrabben1.no, eller i postkassen til styreleder.

For å få en god og effektiv saksbehandling er det ønskelig at:
* Det klart fremgår at saken ønskes behandlet på ordinært årsmøte.
* Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
Innkalling vil bli sendt ut i samsvar med gjeldende frister.

Til info vil styret fremme forslag om endring av vedtekter og husordensregler for å imøtekomme ny eierseksjonslov (som opplyst på forrige årsmøte).