Markiser

Styreleder har mottatt tilbud på markiser fra Scandic. Det jobbes med å få på plass en befaringsdag for de som har meldt seg på interesseliste. For montering er vi avhengige av at snøen på baksiden har smeltet og bakken tørket noe slik at det kan benyttes lift. Dersom det er flere som ønsker å melde interesse kan e-postadresse markiser@skrabben1.no eller postkassen til styreleder benyttes.