Avfallsbeholder til papir

Det er bestilt en 660 liters avfallsbeholder til for papp og papir, slik at totalen blir 6.