Kontainer

Det er bestilt kontainer og el-bur i perioden 23. april til 25. april 2019.

I kontaineren kan det kastes avfall fra boder etc.
Elektrisk avfall skal kastes i separat el-bur ved siden av kontaineren. Bildekk, gips og impregnert trevirke kan dessverre ikke kastes i kontaineren. Lyspærer/-rør kan ikke kastes i kontainer eller el-bur og må leveres i butikk eller på Haraldrud gjenbrukstasjon.

Det skal ikke kastes farlig avfall i kontaineren. Feilbruk vil koste sameiet flere tusen kr i ekstraavgifter.

Eksempler på farlig avfall:

 • Asbest (egen container på gjenbruksstasjon)
 • Bilbatterier
 • Løsemidler
 • Vinylbelegg/-listercellegummi
 • EPS/XPX (blå og rosa type isopor)
 • Maling, lim og lakkoljeholdige produkter
 • Vinduer og materialer med PCB og klor
 • Parafin
 • Rengjøringsmidler
 • Små batterier (knappcellebatterier)
 • Trykkimpregnert trevirke