Tilbakemelding på valg av svarapparat til porttelefon

Det har hittil kommet inn 16 svar på valg av svarapparat for porttelefon. Styret minner om fristen 1. juni for tilbakemelding og at det vil bli montert standard svarapparat med telefonrør for de som ikke gir tilbakemelding.