Innglassing av balkong

Fellessøknad for innglassing av balkong ble vedtatt på årsmøtet 7. mail. Prosessen for å søke til plan og bygningsetaten, slik at de seksjonseierne som ønsker kan anskaffe innglassing, er nå iverksatt. Det antas at vi kan ha et svar før midten av juli. Det legges deretter opp til en informasjonskveld hvor spørsmål blir besvart av leverandøren.