Tilstandsrapport med forslag til vedlikeholdsplan

Styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport med forslag til – og prioritering av vedlikeholdsarbeid de neste 10 år. Vedlikeholdsplanen fremlegges sammen med innkallingen til ordinært årsmøte.