Vaskeriet

Avløpsrøret bak vaskemaskinene er planlagt skiftet til et som er grovere for å forhindre tilbakeslag ved utpumping av vann.