Vaskeriet utbedret

Vaskeriet skal nå straks være klart igjen. Det var en løs ledning på den ene maskinen og den andre var det ikke feil på. Utløpstiden fra man betaler til strømmen kuttes er justert litt opp.